Tag: படகுப் போட்டி

கிளிநொச்சியில் முதன் முறையாக படகுப் போட்டி!

கிளிநொச்சியில் முதன் முறையாக படகுப் போட்டி!

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக புது வருடப் பிறப்பை முன்னிட்டு படகுப் போட்டி! கிளிநொச்சி அக்கராயன் குளத்தில்  புது வருடப்பிறப்பை முன்னிட்டு படகுப் போட்டி மற்றும் நீச்சல்ப் ...