Tag: நீதிபதி மாணிக்கவாசகர் இளஞ்செழியன்

வவுனியா மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் இளஞ்செழியன்!

வவுனியா மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் இளஞ்செழியன்!

வவுனியா மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் இளஞ்செழியன்! வவுனியா மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் மாணிக்கவாசகர் இளஞ்செழியன். வழமையான இடமாற்ற நடவடிக்கையாக தலைமை நீதியரசரினால் இந்த இடமாற்றம் ...