Tag: கடலில் மூழ்கி மாணவர்கள் மாயம்

தைப்பொங்கல் நாளில் துயரம்! இரு மாணவர்கள் கடலில் மூழ்கி மாயம்!

தைப்பொங்கல் நாளில் துயரம்! இரு மாணவர்கள் கடலில் மூழ்கி மாயம்!

தைப்பொங்கல் நாளில் துயரம்! இரு மாணவர்கள் கடலில் மூழ்கி காணாமல் போயுள்ளனர்! மட்டக்களப்பு கிரான் நாகவத்தை கடலில் மூழ்கி இரு மாணவர்கள் காணாமல் போயுள்ளனர். இத்துயர சம்பவம் ...